Pijlers van onze natuurtuin

Pijlers van onze natuurtuin

De volgende punten zijn de pijlers van onze natuurtuin:


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/sites/site44129/web/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1199

Natuurlijk en informeel
In natuurlijk bos vindt je zelden rechte lijnen of perfecte symmetrie. Grillige vormen en afwisseling bepalen het natuurlijke landschap. Deze natuurlijke landschapsarchitectuur is de basis van de natuurtuin.

Afwisseling
Zo veel mogelijk natuurlijke afwisseling: Schaduw en zon, dicht en open, droog en nat, arme en rijke grond, zurige en neutrale grond. Deze afwisseling zorgt ervoor dat veel verschillende planten en dieren zich thuis voelen in de natuurtuin.

Snoeihout en boomstammen gebruiken
Snoeihout voor houtrillen en houtwallen gebruiken. Dit geeft dieren schuilgelegenheid en een plek om te nestelen.
Dode takken en onderstammen van bomen deels behouden omdat ze voor veel dieren en micro-organismen een voedingsbron zijn. Insecten die in het dode hout zitten zijn een belangrijk deel van de voedselketen en onmisbaar voor vogels zoals spechten.
 
Onderhoud minimaliseren
Dit kan door te kijken naar de natuurlijke ontwikkeling. Met de natuur werken en niet tegen. Dit is mischien wel het moeilijkste punt voor veel mensen, omdat het breekt met het beeld dat we hebben bij tuinieren en het niet aansluit bij statische tekentafelontwerpen. Om dit te kunnen moeten we als het ware echt een onderdeel van de tuin worden en kijken naar de ontwikkeling waar we dan selectief op ingrijpen.

Onderhoudsmomenten aanpassen aan de seizoenen en de dieren
Elk seizoen zijn er verschillende dingen te doen in de natuurtuin. Bij al het onderhoud en projecten is het belangrijk rekening te houden met de ontwikkeling van planten en dieren. Dit is naast het niet snoeien in het broedseizoen bijvoorbeeld delen van het gras bij het maaien overslaan in de zomer. Voor veel dieren zijn stukken hoog gras erg belangrijk. Andere voorbeelden zijn het om wilde bloemen heen maaien en sloten en vijvers niet in 1 keer uitbaggeren maar altijd stukken overslaan voor overwinterende dieren. Kappen en snoeien het liefst in de winter. Dit geeft de minste verstoring voor dieren en planten. 

Geen chemicaliën en kunstmest gebruiken
 
Zo veel mogelijk inheemse soorten
Inheemse soorten horen thuis in onze regio en doen het in het algemeen dan ook beter. Ook zorgen zij voor een balans in insecten, schimmels en micro-organismen. Ze trekken in het algemeen meer dieren aan, omdat ze hier gewoonweg thuishoren. Een mooi voorbeeld hiervan is het verschil in micro-organismen tussen de Europeese zomereik en de Amerikaanse eik.
 
Gevarieerde beplanting
Inheemse soorten afwisselen met uitheemse.
Een wilde bloemenweide is erg gevarieerd en  heeft een hoge natuurwaarde.
 
Beschikbaarheid van water
Water is de basis van het leven. Een vijver is essentieel voor veel dieren en insecten. Kikkers, salamanders, libellen, waterjuffers etc. Een vijver hoeft niet groot te zijn. Als er maar een afwisseling is van diep en ondiep water. Dit zorgt ervoor dat veel dieren en planten er zich thuis kunnen voelen.

Flexibiliteit en dynamiek
Een natuurtuin is geen jaar het zelfde maar is continue in ontwikkeling. Planten en bomen breiden zich uit of verzwakken en verdwijnen door bijvoorbeeld gebrek aan licht. Planten zaaien zichzelf op verschillende plekken en vogels zoeken verschillende nestelplaatsen. Allemaal voorbeelden van dingen die je tegenkomt in de natuurtuin. Je hier aan aanpassen is een belangrijk onderdeel van tuinieren in een natuurtuin. Je moet  je tuin jaarlijks aanpassen en dat vergt flexibiliteit. Maar ook de grens hiervan moet bewaakt worden. Je moet ook niet bang zijn soms rigoureus te werk te gaan.

Sterke soorten
Soort keuze is belangrijk. De planten moeten passen bij de tuin. Er zijn veel veredelde soorten die er misschien leuk uitzien, maar zich moeilijk kunnen handhaven in de natuur. Het beste is het zo veel mogelijk wilde planten neer te zetten en soorten die sterk zijn.

Eetbare en medicinale planten
Om maximaal te kunnen genieten van de natuurtuin kan je heel veel verschillende eetbare soorten en/of met medicinale werking planten. Op die manier zijn we echt onderdeel van de natuurtuin.